Ett renodlat återvinningsföretag

Vi återför asfalt till ny, betong blir vägunderlag, armering som finns i betong blir nytt järn, returträ värmer upp hus genom fjärrvärme, bark blir trädgårdsprodukter och bränsle till värmeverk. Vår verksamhet är därmed uppdelad i två områden; våra krossningsstjänster samt de produkter som säljs på vår återvinningsstation i Katrineholm. För mer information om respektive produkt/tjänst se menyn.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande vad som återvinns eller andra funderingar rörande återvinning, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Krossning

Vi krossar olika typer av material såsom asfalt och betong och har även  flishugg för huggning av stamved.

Bark

Vi tar reda på spillbark från sågverk och tillverkar täckbark, barkmull och fallskyddsbark till försäljning. Terminaler för detta finns i Katrineholm och Uppsala.

Återvinningsstation

På vår återvinningsstation kan du lämna asfalt, betong m.m.

Kontakta oss

Har du några frågor om våra tjänster eller produkter, är du varmt välkommen att kontakta oss.