Betongkross

Vi krossar betong

Visste du att betong tar upp koldioxid ur atmosfären och detta sker genom en process som kallas karbonatisering? Detta sker långsamt i betongens ytskikt. Krossad betong är bra till vägkonstruktioner, uppställningsytor m.m. och om man hanterar detta rätt så kan det packa sig bättre än stenkrossmaterial. Flera miljömärkningssystem ställer krav på andelen återvunnet material i projektet, krossad betong kan hjälpa er att uppfylla dessa krav och få extra miljöpoäng, dessutom med ett billigare material än bergkross.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande vad som återvinns eller andra funderingar rörande återvinning, är du varmt välkommen att kontakta oss.