Bark

välj produkten du är ute efter

Vi tar reda på spillbark från sågverk och tillverkar täckbark, barkmull och fallskyddsbark till försäljning. Terminaler för detta finns i Katrineholm och Uppsala.