Bark

välj produkten du är ute efter

Vi tar reda på spillbark från sågverk och tillverkar täckbark, barkmull och fallskyddsbark till försäljning. Terminaler för detta finns i Katrineholm och Uppsala.

Terminalgatan 6, KATRINEHOLM,  641 33

Bernt-Olofs Schaktmaskiner AB är medlem i Maskintreprenörerna. ME är en bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. 

Bernt-Olofs Schaktmaskiner AB