täckbark

Täckbark är ett organiskt material. Råvaran kommer från tall och granskog. Täckbark är naturligt komposterad helt utan tillsatser. Naturens egna småkryp och bakterier har under lång tid bidragit till att omvandla färsk bark till lagom förmultnad täckbark. Den relativt mörka färgen är ett kvalitetstecken. Täckbarken är sorterad (ej mald) och levereras i fraktion 10-40.

  • Täckbark hindrar effektivt ogräsets tillväxt
  • Den är ogödslad för att ogräset inte ska kunna växa i själva barken
  • Den ger ett isolerande luftskikt
  • Hindrar kylan att tränga ner i marken
  • Täckbarken blir inte heller tät och kladdig
  • Hjälper regnvattnet att tränga ned
  • Fungerar som avdunstningsskydd
  • En mycket arbetsbesparande kvalitetsprodukt