återvinningsstation

Återvinn hos oss

Här tar vi emot asfalt, betong, tegel,  jordmassor m.m. Dessa produkter förädlas till vägmaterial m.m. Vi har även produktion av täckbark, barkmull och fallskyddsbark samt terminal för stamved och bränsleflis.

Asfalt görs i fraktioner 0-16 mm, 0-25 mm eller kundens önskemål.
Betong görs i fraktion 0-100 mm eller kundens önskemål.
Täckbark för ogräsbekämpning i plantering.
Barkmull för jordförbättring.

Prislista privatkund

Släpkärra C:A 500-650 KG                 Kr/Släpkärra

Renall 100 Anläggningsjord                500:-
Renall 100 Växtjord Gräs                     550:-
Täckbark 10-40 mm                             500:-
Barkmull 0-10 mm                                500:-   
Fritidsflis                                                500:-


Vi tar Swish betalning!
För info: telefon 0150-660749 eller mail info@bernt-olofs.se

Kontakta oss

Har du några frågor gällande vad som återvinns eller andra funderingar rörande återvinning, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss